Thư tình: Tình đầu vội tan

Thư tình: Tình đầu vội tan Trả lại tôi ngày xưa đi, trả lại tôi mối tình đầu ấy để tôi có thể ngừng nghĩ về anh, ngừng nhắc tên anh.

Thư tình: Lời từ trái tim em

Thư tình: Lời từ trái tim em Đây là lần đầu em kể với anh về cuộc hôn nhân đã qua, xin anh khép trái tim mình lại và đừng mở ra với em nữa.