Xấu "xúc phạm người nhìn" nhưng những mặt hàng này lại có giá cao phát hãi

Những đôi ủng này khiến chân bạn trở nên thô, ngắn và xấu xí bội phần. Thế nhưng chúng lại có giá 400 USD/đôi cơ đấy. Đây là sản phẩm hợp tác giữa hãng Y/Project và Ugg.
Theo Hương Nguyễn (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ