Sanh cổ vua Bảo Đại từng chơi, thời điểm “sốt” được định giá trên 30 tỷ

Cây cao khoảng 2,2m, tán rộng 2,5m. Đây là cây sanh tầm trung, chậu của cây mới được anh Toàn thiết kế lại, chậu mới có giá khoảng 80 triệu đồng.
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh