Sanh cổ vua Bảo Đại từng chơi, thời điểm “sốt” được định giá trên 30 tỷ

Ông Vương Xuân Nguyên (Phó chủ tịch Sinh vật cảnh Hà Nội) cho biết: “Cây sanh “Nỏ thần” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của nghệ thuật bonsai mà khi xét về lịch sử cây sanh cổ này còn là một "bảo vật" quý giá đáng để chúng ta trân trọng và gìn giữ".
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh