Sanh cổ vua Bảo Đại từng chơi, thời điểm “sốt” được định giá trên 30 tỷ

"Tác phẩm sanh cổ "nỏ thần" của tôi đáp ứng được 3 yếu tố của một cây cảnh đẹp gồm: Cổ - Kỳ - Mỹ. Từ các rễ cây đến thân, bệ cây khúc khuỷu rất già và cổ kính. Kỳ là các đường thân của cây uốn lượn lên giống như một cây cung, rất kỳ lạ…"
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh