Sanh cổ vua Bảo Đại từng chơi, thời điểm “sốt” được định giá trên 30 tỷ

Theo anh Toàn, cây sanh cổ có tuổi đời trên 300 năm có đường thân rất độc đáo, hình dáng của cây giống như một chiếc nỏ, từ thân cây "phóng" ra các cành giống như các mũi tên của "nỏ thần".
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh