Mua được cây sanh quý, đại gia mổ trâu ăn mừng

Cây cao khoảng 2m, tán rộng 3m. Bóng cây rất đẹp, bông tán hợp lý. “Đây là một trong những cây sanh thương hiệu của Việt Nam và cây có bóng tán đẹp nhất trong những cây sanh làm theo lối cổ”, anh Toàn nói.
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh