Nguồn: http://danviet.vn/man-nhan-sanh-co-tram-tuoi-co-ten-la-gia-5-ty-dong-o-ha-noi-5020211411012446.h...

Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh