Chuyển nhà còn chẳng phải chẳng lo, chuyển mạng giữ số thì lo làm gì?

Thứ Năm, ngày 27/12/2018 10:00 AM (GMT+7)

Chúng ta luôn ngại thay đổi vì lo lắng điều đó sẽ bất tiện và mất thời gian. Tuy nhiên giờ đây mọi điều đã trở nên thật dễ dàng.

.

Chuyển nhà còn chẳng phải chẳng lo, chuyển mạng giữ số thì lo làm gì? - 1

Chuyển nhà còn chẳng phải chẳng lo, chuyển mạng giữ số thì lo làm gì? - 2

Chuyển nhà còn chẳng phải chẳng lo, chuyển mạng giữ số thì lo làm gì? - 3

Chuyển nhà còn chẳng phải chẳng lo, chuyển mạng giữ số thì lo làm gì? - 4

Chuyển nhà còn chẳng phải chẳng lo, chuyển mạng giữ số thì lo làm gì? - 5

(Khám Phá).