Cây mọc hoang, từng bị bỏ đi, nông dân Việt Nam trồng kiếm hàng trăm triệu

Nghề trồng tầm vông cũng có thể tạo việc làm cho những người khác. Có người làm công việc uốn tầm vông để cây mọc thẳng, không bị cháy. Giá uốn là 1.500 đồng/cây, mỗi ngày làm được trên dưới 200 cây thu về 300.000 đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/cay-moc-hoang-tung-bi-bo-di-nong-dan-viet-nam-trong-kiem-hang-tram-trieu-50202...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ