Phân bón cà mau tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 11/06/2024, tại Văn phòng Công ty, số 173-179 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): ông Bùi Minh Tiến – TV.HĐTV, cùng các ông/bà đại diện các ban chuyên môn Tập đoàn, đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM,…

Công ty Cổ phần Dầu khí Phân bón Cà Mau tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dầu khí Phân bón Cà Mau tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Về phía PVCFC có: ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch HĐQT, ông Văn Tiến Thanh TV.HĐQT – TGĐ Công ty, bà Phan Thị Cẩm Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, cùng TV.HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGĐ, lãnh đạo các ban/đơn vị Công ty và 143 cổ đông đại diện 444.043.487, chiếm 83,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại diện cổ đông phát biểu tại Đại hội

Đại diện cổ đông phát biểu tại Đại hội

Toàn thể ĐHĐCĐ đã được lắng nghe các báo cáo, thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung về: Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024: Báo cáo của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2023 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty: Trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng thành công ĐHĐCĐ PVCFC năm 2024

Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng thành công ĐHĐCĐ PVCFC năm 2024

Trong năm 2023, dù sản lượng sản xuất của Công ty tăng nhưng do mùa vụ đến trễ so với dự báo, giá bán quay đầu giảm mạnh nên tổng doanh thu đạt 13.048,39 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 1.252,19 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch. HĐQT dự trình ĐHĐCĐ chấp thuận chia cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%, cao hơn 4% so với Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua và 10% cho năm 2024.

Ông Bùi Minh Tiến - TV.HĐTV đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phát biểu tại Đại hội thường niên PVCFC năm 2024

Ông Bùi Minh Tiến - TV.HĐTV đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phát biểu tại Đại hội thường niên PVCFC năm 2024

Nhận diện thách thức với bất ổn địa chính trị, biến đổi khí hậu, giá phân bón vẫn đang trong vùng trũng và dự báo đi ngang, nhu cầu phân bón trong nước tiếp tục giảm, năm 2024, PVCFC trình cổ đông kế hoạch chỉ tiêu chính tiêu thụ ure: 749 nghìn tấn, Đạm chức năng: 110 nghìn tấn, NPK: 180 nghìn tấn, tự doanh: 248 nghìn tấn, doanh thu hợp nhất: 11.878 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 794,8 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT PVCFC đại diện Đoàn chủ tọa phát biểu

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT PVCFC đại diện Đoàn chủ tọa phát biểu

Chia sẻ tại Đại hội, ông Bùi Minh Tiến – TV.HĐTV PVN đại diện cổ đông lớn đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được kết quả SXKD khả quan trong thời gian qua của PVCFC. Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh và khó lường, tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, giá phân bón giảm sâu, PVCFC đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm urea, nhà máy vận hành ổn định, an toàn ở công suất cao. Tập đoàn đánh giá cao PVCFC đã sớm áp dụng ESG trong định hướng phát triển doanh nghiệp. Tập đoàn luôn đồng hành và hỗ trợ PVCFC nỗ lực phát triển.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT PVCFC trao đổi với Cổ đông sau Đại hội

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT PVCFC trao đổi với Cổ đông sau Đại hội

Ông đề nghị PVCFC tiếp tục phát triển SXKD, áp dụng ESG, mạnh mẽ sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, sớm đưa Nhà máy Hàn Việt hoàn thiện, phát triển hiệu quả. Công ty cần phát huy toàn lực hệ thống, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển. Về công tác quản trị, đặc biệt là rủi ro, PVCFC cần giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông hy vọng luật thuế VAT được sớm hoàn thiện, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp uy tín như PVCFC ngày một phát triển bền vững hơn, thịnh vượng hơn.

Ông Văn Tiến Thanh TV.HĐQT - TGĐ PVCFC đại diện phát biểu tại Đại hội (1)

Ông Văn Tiến Thanh TV.HĐQT - TGĐ PVCFC đại diện phát biểu tại Đại hội (1)

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của PVCFC diễn ra thành công tốt đẹp với các nội dung tại Đại hội đã được cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN