Chì trong sản phẩm sơn – Thực tế “nguy cấp” và giải pháp khắc phục

Phơi nhiễm chì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người lớn mà còn ảnh không nhỏ đến sức khỏe của trẻ em về lâu dài. Đối tượng bị tổn thương nhiều nhất là thai nhi bởi các bà mẹ khi mang thai có khả năng truyền chì từ cơ thể họ sang con thông qua nguồn dinh dưỡng vào nhau thai. Chì cũng được lây truyền qua sữa mẹ.

Các bằng chứng về phơi nhiễm chì và suy giảm trí thông minh đã tác động đến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải đưa chì vào danh sách “chậm phát triển trí tuệ do phơi nhiễm chì” như là một loại bệnh. WHO cũng liệt kê chậm phát triển trí tuệ do phơi nhiễm chì vào danh sách 10 loại bệnh gây ảnh hưởng nặng nề nhất cho trẻ em gây ra bởi các tác nhân môi trường.

Theo WHO, ước tính năm 2000 trên thế giới có khoảng 120 triệu người bị phơi nhiễm chì. Trong đó mỗi năm ghi nhận thêm 600.000 trẻ em bị ảnh hưởng trí não và 143.000 trường hợp tử vong do tiếp xúc với chì. Được biết nguồn nhiễm độc từ chì trong xăng pha chì, sơn pha chì, đồ chơi, ô nhiễm môi trường là chủ yếu. Theo Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) cho thấy, công nghệ sản xuất sơn không chì có tồn tại ở Việt Nam tuy nhiên vẫn có những loại sơn vượt rất nhiều lần tiêu chuẩn cho phép.

Việc ra đời Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 năm 2006 đã đánh dấu những thay đổi lớn trong việc ban hành và áp dụng bắt buộc các Quy chuẩn kỹ thuật nhằm kiểm soát các yếu tố có thể tác động đến an toàn và sức khỏe con người và môi trường ở Việt Nam. Trong khuôn khổ đó, ngày 21/12/2020, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 51/2020/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn nhằm bảo vệ sức khỏe con người và động thực vật liên quan. Theo đó, hàm lượng chì trong sơn được giới hạn ở mức ≤ 600 ppm trong thời hạn 5 năm đầu kể từ ngày thông tư có hiệu lực và ≤ 90 ppm sau 5 năm kể từ ngày thông tư có hiệu lực.

Giải pháp: Kiểm soát hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT

Chì trong sơn gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Chì trong sơn gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với hàm lượng chì trong các loại sơn được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước hoặc đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước; Sơn khác; các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da. Để được lưu hành trên thị trường, doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động công bố sản phẩm sơn của mình phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này. Một trong những hình thức công bố thuận tiện là doanh nghiệp đăng ký chứng nhận hợp quy sản phẩm với tổ chức thứ ba được cấp phép, sau đó dựa trên kết quả đánh giá này để hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy. Hồ sơ công bố hợp quy được đăng ký tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu (chi tiết xem tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT được thực hiện theo hai phương thức: phương thức 1 (sản phẩm nhập khẩu) và phương thức 5 (sản phẩm sản xuất trong nước) theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa để kết luận về sự phù hợp. Để thực hiện, sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu điển hình để thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, sau đó đánh giá chỉ tiêu hàm lượng chì với yêu cầu kỹ thuật để đưa ra kết luận về sự phù hợp.

Đối với phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Việc kết luận về sự phù hợp được thực hiện dựa trên việc xem xét kết quả thử nghiệm và kết luận đánh giá quá trình sản xuất so với các yêu cầu của quy chuẩn và các quy định hiện hành liên quan.

Opacontrol - Tổ chức uy tín chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn

Dịch vụ chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn tại Opacontrol

Dịch vụ chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn tại Opacontrol

Opacontrol là tổ chức với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chứng nhận và Kiểm định chất lượng. Opacontrol đáp ứng đầy đủ năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy về giới hạn hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT được Bộ Công thương cấp Giấy đăng ký số: 1378/GCN-BCT ngày 12/07/2022.

Ngoài chứng nhận hợp quy chì trong sơn, Opacontrol còn cung cấp các dịch vụ: Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001, chứng nhận hợp quy hoá chất, chứng nhận hợp chuẩn và thử nghiệm vật liệu xây dựng theo đúng các quy định hiện hành.

Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng Opacontrol

Website: https://opacontrol.com.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 1800.646480

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN