Wimbledon 2013: Chờ hiệu lệnh khai màn

Sự kiện: Wimbledon 2020

Bức tranh nước đặc biệt được đặt trước cửa chính.

WIMBLEDON 2013
Bạn dự đoán tay vợt nào sẽ vô địch Wimbledon 2013?
Theo Trần Vũ (Khampha.vn)

sự kiện Wimbledon 2020