Thức dậy sau một đêm, cả làng "đổi đời" với... gần 3000 tỷ "trên trời rơi xuống"

Sự kiện:

Kinh Doanh

Số tiền trúng thưởng giải nhất còn lại được chia cho người thị trấn Granen gần đó và các làng lân cận. Bởi, hiệp hội phụ nữ làng chịu trách nhiệm bán vé trong làng và bán thêm cả cho các làng khác. Hoa hồng kiếm được sẽ chi cho các lễ hội của làng. 
Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh