Nơi dân không có việc làm cứ đến tháng được phát 14 triệu, giờ ra sao?

Sự kiện: Kinh Doanh
Chương trình thu nhập cơ bản đã chấm dứt sau khi đề xuất mở rộng chương trình với kinh phí 85 triệu USD bị từ chối và chính phủ Phần Lan xem xét các ý tưởng khác để cải tổ hệ thống an sinh xã hội.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/noi-dan-khong-co-viec-lam-cu-den-thang-duoc-phat-14-trieu-gio...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh