Những nơi "ra đường vớ được vàng, kim cương" nhưng dân vẫn đói ăn

Nhờ nguồn thu “khủng” ở thời điểm đó, mỏ Mirne đã cung cấp một khoản chi phí quân sự vô cùng lớn cho chính phủ. Tuy nhiên, đời sống dân cư địa phương “nghèo vẫn hoàn nghèo”. 

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-noi-ra-duong-vo-duoc-vang-kim-cuong-nhung-dan-van-doi-an-502021136104664...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh