Nguồn: http://danviet.vn/choang-voi-khoi-tai-san-khung-cua-nhung-chu-cho-trieu-phu-ty-phu-5020212229582...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh