Chuyển đến đây ở 1 năm được cho ngay 230 triệu nhưng xem điều kiện mới "choáng"

Sự kiện:

Kinh Doanh

Trước đây, kinh tế Tulsa phụ thuộc vào ngành dầu mỏ nhưng thành phố đã nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế với các ngành khác như hàng không vũ trụ, công nghệ, tài chính. 
Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh