Cả làng tự dưng có 38 tỷ "trên trời rơi xuống", biết người hào phóng ai cũng choáng

Sự kiện:

Kinh Doanh

Số tiền bà để lại đã được dùng để lập ra quỹ có tên I Audrey Mosey giúp các nhóm biểu diễn nghệ thuật, tổ chức từ thiện, trường học và các doanh nghiệp xã hội ở Cottingham, Hull và East Yorkshire.
Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh