Nguồn: http://danviet.vn/afghanistan-so-huu-kho-bau-khung-co-nao-5020212189591899.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh