Tin vắn chứng khoán ngày 26/11

Chủ Nhật, ngày 25/11/2012 14:52 PM (GMT+7)

Những thông tin đáng chú ý ngày 26/11/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 26/11/2012, 1.491.310 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu thưởng phát hành theo Thông báo số 828/2012/TB-SGDHCM ngày 08/10/2012.

* Từ ngày 29/11/20212 - 29/12/2012, ông Vương Bửu Dinh, vợ ông Mã Thanh Danh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 16.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 192.876 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 29/11/20212 - 29/12/2012, bà Vương Thu Lệ, chị ông Vương Ngọc Xiêm - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.047 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 28/11/2012 - 28/12/2012, bà Lê Thị Thu Giang - Kế toán trưởng Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã CMG-HOSE) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 24.915 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Tin vắn chứng khoán ngày 26/11 - 1

Diễn biến giá cổ phiếu IMP trong 3 tháng qua.

* Từ ngày 28/11/2012 - 28/12/2012, ông Trần Đức Phú - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) đăng ký bán 860.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 801.610 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 27/11/2012 - 27/12/2012, bà Lê Nguyễn Bảo Khánh, vợ ông Lê Anh Tuấn - thành viên Ban Đại diện Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tiết kiệm.

* Từ ngày 28/11/2012 - 28/12/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật VINAPHIL, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký mua 16.920.000 cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 30/11/2012 - 7/12/2012, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) đăng ký bán 149.363 cổ phiếu quỹ, nhằm để hoán đổi cổ phiếu theo phương án sáp nhập cới Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

* Từ ngày 27/11/2012 - 27/12/2012, bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 430.087 cổ phiếu, chiếm 3,83% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 28/11/2012 - 28/12/2012, ông Lê Anh Quân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 4.660 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 28/11/2012 - 28/12/2012, ông Nguyễn Ngọc Hải, chồng bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) đã mua 7.200.510 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 14.707.880 cổ phiếu, chiếm 6% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu đầu tư.

* Ngày 19/11/2012, Công ty Cổ phần Sao Phương Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) đã mua 1.421.247 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.760.107 cổ phiếu, chiếm 24,58% vốn điều lệ.

* Từ ngày 29/10/2012 - 23/11/2012, bà Trần Thị Thu, vợ ông Lê Hoàng Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) đã bán hết 15.970 cổ phiếu.

* Từ ngày 26/9/2012 - 24/10/2012, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, vợ ông Lê Đình Vỹ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) đăng ký mua 3.000 cổ phiếu, đã mua 830 cổ phiếu, nguyên nhân chưa mua hết là do giá giao dịch không phù hợp, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.830 cổ phiếu.

* Từ ngày 12/11/2012 - 26/11/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (mã IDI-HOSE) đã mua 1.315.5000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.984.940 cổ phiếu, chiếm 15,75% vốn điều lệ.

* Từ ngày 7/11/2012 - 21/11/2012, bà Phạm Thị Thanh Đào, đối tượng có liên quan Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) đã mua 118.590 cổ phiếu, nhằm mua sở hữu chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HOSE) thông báo đã phân phối 414.499 cổ phiếu cho 24 người. Tổng số cổ phiếu hiện tại là 8.704.480 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) thông báo ông Cung Trần Việt - thành viên Hội đồng Quản trị SRF và đại diện cho phần vốn của Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt xin từ chức vị trí thành viên Hội đồng Quản trị do Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt đã hoàn tất việc thoái vốn tại SRF.

* Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu với số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 68.000.000 cổ phiếu. Giá phát hành (trước khi pha loãng) là 23.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 1.564 tỷ đồng. Mục đích phát hành: chuyển đổi trái phiếu quốc tế với tổng mệnh giá 75.000.000 USD mà công ty đã phát hành ngày 20/05/2011. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/12/2012; Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 6/12/2012.

* Bà Phạm Thị Thanh Đào, em bà Phạm Thị Thanh Thúy - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), đại diện và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) đã mua 118.590 chứng chỉ quỹ VFMVF1 từ ngày 07/11/2010 đến ngày 21/11/2012 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Ông Võ Long Nguyên - thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đã mua 45.000 cổ phiếu KDC vào ngày 9/11/2012 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Từ ngày 26/11/2012 - 25/12/2012, ông Lưu Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mã HHG-HNX) đăng ký mua 256.900 cổ phiếu, nhằm tăng danh mục đầu tư.

* Từ ngày 23/11/2012 - 19/12/2012, ông Phạm Xuân Đông - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, nhằm thu hồi vốn.

* Từ ngày 29/10/2012 - 20/11/2012, ông Trần Thanh Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (mã DC2-HNX) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 110.920 cổ phiếu, chiếm 4,4% vốn điều lệ.

* Ngày 2/11/2012, ông Phạm Xuân Đông - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, đã bán 500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 81.230 cổ phiếu, chiếm 2,66% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Trần Đức Dũng giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 1 kể từ ngày 19/11/2012.

* Ngày 14/11/2012, bà Huỳnh Thị Thanh Hiền, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (mã VLA-HNX) đã bán 18.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 76.100 cổ phiếu, chiếm 7,59% vốn điều lệ. Lý do thay đổi sở hữu do Công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu và không liên hệ được với khách hàng để công bố thông tin.

* Ngày 15/11/2012, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX) đã bán hết 2.011.000 cổ phiếu, chiếm 10,06% vốn điều lệ.

* Ngày 20/11/2012, Willem Stuive, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (mã ADC-HNX) đã mua 13.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 99.900 cổ phiếu, chiếm 9,99% vốn điều lệ, nhằm mua đầu tư.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc ngừng hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Âu Việt (AVS) tại HOSE kể từ ngày 28/12/2012 theo đề nghị của công ty để hoàn tất thủ tục chấm dứt tư cách thành viên.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities) thông báo ông Lê Hữu Báu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị xin từ nhiệm, kể từ ngày 21/11/2012; đồng thời bổ nhiệm bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Vũ Thị Lan giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 21/11/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) công bố thông tin bổ nhiệm ông Lê Đức Thành giữ chức Trưởng Phòng kế toán với thời hạn 03 năm kể từ ngày 21/11/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBVS) thông báo bãi miễn chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đào Hữu Thành và bà Nguyễn Thị Luyến kể từ ngày 19/11/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Hữu Chung – Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHS kể từ ngày 19/11/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn Đông (VDSE) công bố thông tin rút bớt nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là tự doanh chứng khoán kể từ ngày 19/11/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia (PGSC) công bố bà Trần Dương Ngọc Thảo được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 thay cho ông Lưu Đức Khánh từ nhiệm.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) thông báo bổ nhiệm ông Trần Xuân Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc của ORS kể từ ngày 15/11/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinbankSc) công bố bổ nhiệm ông Bạch Nguyễn Vũ giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị thay cho ông Nguyễn Thọ Phùng kể từ ngày 15/11/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) công bố địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh mới tại Tầng 1 và 2 số 168 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

* Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) thông báo ông Đỗ Minh Toàn thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên ACBS; ông Lê Bá Dũng và ông Vijay Maheshwari được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Thành viên ACBS, từ ngày 14/11/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) công bố tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 347,45 tỷ đồng kể từ ngày 13/11/2012.

Theo Hà Anh (Vneconomy)