Phạt hành vi cho vay lãi suất thấp hơn lãi suất huy động

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Theo Công văn số 9312/NHNN-TTGSNH mới ban hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay phù hợp với điều kiện thị trường tiền tệ và năng lực tài chính của tổ chức tín dụng để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhằm tránh xảy ra cạnh tranh thiếu lành mạnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các tổ chức tín dụng, không được cho vay với lãi suất thấp hơn chi phí huy động vốn. Những tổ chức tín dụng cho vay thấp hơn lãi suất huy động gây ảnh hưởng bất lợi đến sự ổn định, lành mạnh của thị trường tiền tệ sẽ bị xử lý nghiêm.

Những tháng gần đây, tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng được cải thiện đáng kể. Do đó, đã xuất hiện hiện tượng cạnh tranh lãi suất đầu ra giữa các tổ chức tín dụng, đã có tổ chức tín dụng chấp nhận cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất huy động, đó là biểu hiện kinh doanh không lành mạnh về mặt tài chính, có thể tạo ra rủi ro cho chính các tổ chức tín dụng.

Chia sẻ
Theo Q.A (Giaothongvantai.vn)
Báo lỗi nội dung