Những ngôi nhà kiên cố nhất thế giới, tên trộm nào cũng phải "chào thua"

Trong trường hợp bị đột nhập, các thành viên trong gia đình có thể báo động cho cảnh sát từ bất kỳ căn phòng nào chỉ bằng việc nhấn nút cảnh báo mà không cần dùng điện thoại
Theo Hà Phương (Theo MensXP) (Dân Việt)

sự kiện Thị trường bất động sản