Ngôi nhà "bạch tuyết" gây ấn tượng với không gian hai khối linh hoạt

Mặc dù với không gian chưa được hoàn chỉnh từ đầu và sự phân chia chưa xác định rõ các phòng, nhưng bố cục căn nhà mở vẫn rất thoáng và không gian này có thể đáp ứng với những thay đổi trong cuộc sống.
Theo Hàn Ly (Theo Archdaily) (Dân Việt)

sự kiện Thị trường bất động sản