Lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng

Thứ Năm, ngày 28/06/2012 08:04 AM (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng bằng VND có xu hướng tăng đối với các kỳ hạn ngắn từ 3 tháng trở xuống và kỳ hạn 9 tháng.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 0,25 điểm %, các kỳ hạn còn lại có mức tăng từ 0,41 điểm % (kỳ hạn 1 tháng) đến 0,84 điểm % (kỳ hạn 2 tuần). Tuy nhiên, kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, lãi suất bình quân giảm lần lượt là 0,6 điểm % và 0,89 điểm %. Trong kỳ tiếp tục không phát sinh giao dịch kỳ hạn trên 12 tháng.

Đối với lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tuần qua tăng đối với các kỳ hạn 2 tuần, 3 tuần và 2 tháng, với mức tăng lần lượt là 0,04 điểm %, 0,05 điểm % và 0,76 điểm %. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân giảm, với các mức giảm từ 0,06 điểm % (kỳ hạn 6 tháng) đến 0,80 điểm % (kỳ hạn 12 tháng). Trong kỳ không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng và trên 12 tháng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn dưới 12 tháng ổn định, lãi suất tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng tăng nhẹ 0,5-1%/năm. Hiện nay, lãi suất tiền gửi phổ biến không kỳ hạn ở mức 1-2%/năm; kỳ hạn dưới 01 tháng 2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng 8,8-9%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 10-12%/năm.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam; các tổ chức tín dụng không được cung cấp dưới mọi hình thức các sản phẩm tiền gửi nhằm tránh các quy định về lãi suất tại Thông tư số 19.

Còn lãi suất huy động USD vẫn phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5-1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế.

Cũng trong tuần qua, các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các gói tín dụng để đáp ứng vốn cho 4 lĩnh vực ưu tiên với mức lãi suất bằng hoặc thấp hơn so với trần lãi suất 13%/năm của Ngân hàng Nhà nước. Một số tổ chức tín dụng triển khai các gói tín dụng phục vụ một số lĩnh vực phi sản xuất được khuyến khích với mức lãi suất 13-16%/năm.

Cá biệt có Eximbank triển khai chương trình cho vay ngắn hạn VND mức lãi suất 7%/năm với điều kiện là khoản vay VND được bảo đảm theo giá trị USD và gắn với biến động tăng của tỷ giá VND/USD không quá 3%.

Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 11-13%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 14-17%/năm; cho vay lĩnh vực phi sản xuất 16-20%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5,5-7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-9%/năm đối với trung và dài hạn.

Theo Minh Thúy (TTXVN)