Kiến nghị xử lý tài chính 13.636 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 11/01/2014 09:02 AM (GMT+7)

Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2013, các đơn vị thuộc Bộ đã phát hiện nhiều sai phạm.

Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2013, các đơn vị thuộc Bộ đã phát hiện nhiều sai phạm khi thực hiện 60.661 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất được giao.

Qua kiểm tra, thanh tra đã kiến nghị xử lý về tài chính 13.636 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.600 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 1.250,1 tỷ đồng; giảm chi ngân sách 1.183,6 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 27,5 tỷ đồng. Số tiền này tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2012.

Theo Phạm Tuyên (Tiền Phong)