Đã có bộ quy chế về phân loại nợ xấu

Thứ Năm, ngày 27/12/2012 17:27 PM (GMT+7)

Thông tin trên do ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết tại buổi họp báo chiều nay (27/12).

Theo ông Nghĩa, hiện nay trong hệ thống có 9 NH phải xử lý ngay và NHNN đã thành lập tổ giám sát, ban chỉ đạo tái cấu trúc bám sát theo Đề án 254 về tái cấu trúc hệ thống NH.

Theo đó, các tổ chức tín dụng (TCTD) phải đề xuất với NHNN phương án tái cơ cấu, chọn các công ty kiểm toán đánh giá các NH này.

Đến nay, trong 9 NH yếu kém đã có 3 NH hợp nhất, 2 NH sáp nhập, 2 NH tự tái cơ cấu... Sau khi thực hiện, sáp nhập, hợp nhất và tự tái cơ cấu, khả năng chi trả của các NH đến nay đã được đảm bảo.

Ông Nghĩa cũng cho biết, sáp nhập hợp nhất chỉ là bước đi đầu tiên nên các NH sau hợp nhất, sáp nhập vẫn đang triển khai tái cơ cấu lại hệ thống quản trị.

Về vấn đề nợ xấu, theo ông Nghĩa, trong năm 2012, các chính sách NHNN đưa ra để xử lý nợ xấu là để tổ chức tín dụng tự xử lý nợ xấu bằng dự phòng, cơ cấu lại nợ và xử lý tài sản đảm bảo.

Để hỗ trợ, NHNN đã ban hành các quyết định 280 cho phép TCTD giữ nguyên nhóm nợ, giảm thiểu tác động của nợ xấu; công văn 2871 cho phép TCTD mua bán nợ xấu và Chỉ thị 06 yêu cầu các TCTD trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ để đảm bảo an toàn cho hệ thống NH...

Đề án thành lập công ty mua bán tài sản cũng là một công cụ đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, ông Nghĩa cho biết. Đề án này đang được Chính phủ thảo luận.

Ngoài ra, ông Nghĩa cho biết, hiện đã xây dựng xong 2 bộ quy chế thay thế Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động NH của TCTD và dự thảo quy chế mới về tỷ lệ an toàn để sau khi tái cơ cấu NH hoạt động trên chuẩn mực an toàn hơn.

Theo Sơn Trà (Khampha.vn)