Công ty quản lý tài sản ra đời trong tháng 1?

Thứ Hai, ngày 14/01/2013 17:01 PM (GMT+7)

Hiện đề án thành lập Công ty quản lý tài sản (VAMC) vẫn đang chờ phê duyệt.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã trình đề án thành lập Công ty quản lý tài sản (VAMC) để xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng để xem xét.

Hiện tại, phương án thành lập Công ty quản lý tài sản VAMC trực thuộc NHNN đang tỏ ra có lợi thế, vấn đề giải quyết nợ xấu có lẽ sẽ được đẩy nhanh trong những tháng tới.

Theo đề án, VAMC có vốn điều lệ ban đầu là 100.000 tỷ đồng và sẽ hoạt động dưới hình thức tổ chức phi lợi nhuận. Vốn của VAMC sẽ chủ yếu được huy động thông qua phát hành trái phiếu trung và dài hạn, hoặc thông qua các công cụ nợ đặc biệt.

Kho bạc nhà nước dự kiến phát hành 120.000 tỷ đồng tín phiếu và trái phiếu trong năm 2012. Trong khi đó, từ đầu năm đã phát hành 97.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2-10 năm và 23.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc, tổng cộng 115.500 tỷ đồng.

Trong năm sau, kho bạc nhà nước dự kiến phát hành 60.000 tỷ đồng. Do đó, tổng vốn phát hành từ Kho bạc và VAMC sẽ ít nhất là 160.000 tỷ đồng. VAMC sẽ mua nợ có đảm bảo từ cả ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần.

Nhiều khả năng cuối quý I, đầu quý II/2013, việc tổng tấn công nợ xấu sẽ được thực thi. Trách nhiệm chính được chia đều cho NHNN và Bộ Tài chính - một bên gánh trách nhiệm nợ xấu ngân hàng, một bên gánh nợ xấu của khối doanh nghiệp nhà nước.

Một lãnh đạo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng cho biết, khả năng VAMC sẽ ra đời ngay trong tháng 1/2013 và việc triển khai mua bán nợ xấu sẽ được thực hiện ngay trong quý I./. 

Theo Nguyễn Quỳnh (VOV Online)