Vì sao chưa bỏ trần lãi suất?

Vì sao chưa bỏ trần lãi suất?

Hiện số lượng tổ chức tín dụng tương đối nhiều, chất lượng chưa đồng đều nên trần lãi suất huy động VNĐ dưới 6 tháng được duy trì ở mức hợp lý sẽ có tác...