Tồn kho 2.300 căn hộ chung cư

Tồn kho 2.300 căn hộ chung cư Theo báo cáo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 20/11/2018, tồn kho 2.316 căn hộ chung cư (tương đương 3.392... 12/12/2018 | 17:30