Giải mã “hiệu ứng ngày sinh”

Thứ Hai, ngày 31/12/2012 17:40 PM (GMT+7)

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Canada, ngày sinh của một đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cơ hội trở thành người lãnh đạo cao nhất trong một công ty hoặc một tổ chức (CEO) trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu trường Đại học British Columbia đã theo dõi 375 CEO trong khoảng thời gian từ năm 1992-2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ có 6,13% người sinh trong tháng 6, và 5,87% người sinh trong tháng 7 trở thành CEO. Trong khi đó có 12,53% và 10,67% người sinh ra trong tháng 3, tháng 4 trở thành CEO.

Theo Giáo sư Maurice Levi, tác giả của nghiên cứu, phát hiện của họ cho thấy, trẻ sinh mùa hè ít có khả năng là các giám đốc điều hành do “hiệu ứng ngày sinh”.

Tại Hoa Kỳ, ngày nhập trường của các học sinh trong khoảng tháng 9 và tháng 1. Do đó, trẻ sinh ra vào tháng 6, 7 sẽ nhỏ nhất lớp trong khi trẻ sinh ra vào tháng 3, 4 lớn hơn. Những trẻ lớn thì có trí tuệ phát triển hơn trẻ bé. “Thành công ban đầu chính là thành tích học tập tốt và cơ hội trở thành lãnh đạo lớp, chính điều này dẫn đến lợi thế trong tương lai và suốt cuộc đời của đứa trẻ”, giáo sư Levi nhấn mạnh.

Theo Trúc Linh (An ninh thủ đô)