Bạn đang "bức tử" 2 quả thận của chính mình vì 10 thói quen khó bỏ này

5. Mất ngủ: Ngủ ngon giấc vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn, đặc biệt là sức khỏe của thận. Chức năng thận được điều hòa bởi chu kỳ đánh thức giấc ngủ giúp điều phối khối lượng công việc của thận trong 24 giờ.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/ban-dang-34buc-tu34-2-qua-than-cua-chinh-minh-vi-10-thoi-quen-kho-bo-nay...

Theo Linh Trang (Theo Kidney) (Báo GT)

sự kiện Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe