Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 30
TT Đoàn thể thao Tổng
1 Philippines Philippines 110 85 88 283
2 Việt Nam Việt Nam 66 59 78 203
3 Indonesia Indonesia 65 62 79 206
4 Thái Lan Thái Lan 59 75 80 214
TT Đoàn thể thao Tổng
5 Singapore Singapore 43 34 49 126
6 Malaysia Malaysia 39 42 55 136
7 Myanmar Myanmar 3 16 39 58
8 Campuchia Campuchia 3 6 21 30