Mua bán thời bao cấp hoá ra khó khăn đến nhường này

Thời bao cấp, tem phiếu thực phẩm chia ra nhiều loại : A, B, C, D, E, N, T. Ở tỉnh không có phiếu A. Phiếu A chỉ có ở cửa hàng Tôn Đản (Hà Nội). Chỉ có vài người được hưởng tem phiếu loại B như bí thư, chủ tịch tỉnh.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-ban-thoi-bao-cap-hoa-ra-kho-khan-den-nhuong-nay-502020109107257.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh