Pháp nổi cáu với Taliban

Pháp nổi cáu với Taliban Ngoại trưởng Pháp ngày 11.9 cho rằng Taliban đang nói dối và nước này sẽ không thiết lập quan hệ với chính phủ...