Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 31/10-6/11: Trò chơi gọi hồn

Thứ Sáu, ngày 31/10/2014 00:01 AM (GMT+7)

Không hề biết trò chơi Ouija đã dẫn đến cái chết của Debbie, Elaine Morris cùng những người bạn quyết định tham gia trò chơi này để hy vọng liên lạc được với Debbie.

Sự kiện:

Phim chiếu rạp

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Trò chơi gọi hồn

9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h30 31/10-6/11 Kinh dị

Hương Ga

Phòn 3: 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30; Phòng 1: 20h30 31/10-6/11 Hành động
Mất xác 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h20, 21h20 31/10-6/11 Ly kỳ
Những kẻ sống sót 9h40, 12h00, 16h40, 19h00, 21h20 31/10-6/11 Hành động
Khế ước quỷ 14h10, 16h10, 18h20 31/10-6/11 Kinh dị

Búp bê ma quái

Phòng 1: 9h40, 12h00; Phòng 2: 14h20 31/10-6/11 Kinh dị
Galaxy Nguyễn Du

Trò chơi gọi hồn

11h55, 14h20, 15h30, 18h00, 21h50 31/10-6/11 Kinh dị

Ác quỷ Dracula: Huyền thoại chưa kể

12h35, 17h15, 20h05 31/10-6/11 Hành động

Hương Ga

09h15, 11h00, 12h45, 13h40, 14h30, 16h15, 19h45, 20h50 31/10-6/11 Hành động
Đổi mạng 10h00, 16h10 31/10-6/11 Kinh dị
Những kẻ sống sót 09h00, 18h05 31/10-6/11 Hành động

Búp bê ma quái

10h55 31/10-6/11 Kinh dị

Galaxy Nguyễn Trãi

Hương Ga

09h15, 11h00, 12h45, 14h30,  16h15, 19h00, 19h45, 20h50, 21h40 31/10-6/11 Hành động

Ác quỷ Dracula: Huyền thoại chưa kể

12h35, 17h15, 20h05 31/10-6/11 Hành động
Đổi mạng 10h00, 16h10 31/10-6/11 Kinh dị
Những kẻ sống sót 09h00, 18h05 31/10-6/11 Hành động
Bàn tay của quỷ 10h55 31/10-6/11 Kinh dị

Trò chơi gọi hồn

11h55, 15h30, 18h00, 21h50 31/10-6/11 Kinh dị

Galaxy Tân Bình

Hương Ga

09h15, 10h00, 11h00, 11h50, 12h45, 13h35, 14h30, 15h20, 16h15, 17h10, 18h00, 19h00, 19h45, 20h45, 21h30 31/10-6/11 Hành động
Lạc giới 12h30, 14h15 31/10-6/11 Hành động, Tình cảm
Những kẻ sống sót 18h00 31/10-6/11 Hành động
Đổi mạng 16h05 31/10-6/11 Kinh dị

Ác quỷ Dracula: Huyền thoại chưa kể

20h00 31/10-6/11 Hành động

Trò chơi gọi hồn

12h15, 14h00, 15h45, 17h30, 19h15, 21h00 31/10-6/11 Kinh dị

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp TP.HCM

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

sự kiện Phim chiếu rạp