Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 28/9-4/10: Cướp siêu hạng

Thứ Sáu, ngày 28/09/2012 07:47 AM (GMT+7)

Nicolas Cages một lần nữa vào vai trong một bộ phim hành động điển hình cùng với những pha cháy nổ đầy hoành tráng.

Sự kiện:

Phim chiếu rạp

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Lấy chồng người ta 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 28/9-4/10

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù(3D) 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 28/9-4/10

Hành động

Cướp siêu hạng 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 28/9-4/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 28/9-4/10

Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Lấy chồng người ta 09h25, 13h45, 21h50 28/9-4/10

Tâm lý

Cướp siêu hạng 09h15, 11h40, 16h00, 18h00, 19h55 28/9-4/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 11h15, 13h15, 15h15, 17h10, 19h05, 21h00 28/9-4/10

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù 09h25, 11h25, 13h25, 15h25, 17h25, 19h25, 21h25 28/9-4/10

Hành động

Galaxy Nguyễn Du

Cướp siêu hạng 9h15 28/9-4/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 11h15, 13h10, 15h10, 17h10, 19h05, 21h00 28/9-4/10

Hành động

Lấy chồng người ta 09h25, 13h45, 21h50 28/9-4/10

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù(3D) 09h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h25, 21h25 28/9-4/10

Hành động

Galaxy Tân Bình

Cướp siêu hạng 09h15, 12h00, 15h15, 19h30, 21h45 28/9-4/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 09h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h15, 20h15, 21h15 28/9-4/10

Hành động

Lấy chồng người ta 09h45, 14h00, 17h15, 21h30 28/9-4/10

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù 09h00, 11h00, 12h15, 14h10, 16h00, 17h00, 21h00 28/9-4/10

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù (3D) 10h15, 13h00, 15h00, 18h05, 19h00, 20h00 28/9-4/10

Hành động

Đội dân phòng tinh nhuệ 11h15, 13h15, 16h20, 18h15, 22h00 28/9-4/10 Hành động

TP.HCM: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

sự kiện Phim chiếu rạp