Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 25/1-31/1: Hansel va Gretel: Thợ săn phù thủy

Thứ Sáu, ngày 25/01/2013 00:19 AM (GMT+7)

15 năm sau khi trốn thoát khỏi mụ phù thủy tại ngôi nhà bánh kẹo, 2 anh em Hansel and Gretel lại trở thành những thợ săn phù thủy tài ba luôn sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu hãy còn phía trước.

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Mẹ ma 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h20 25/1-31/1 Kinh dị
Hiệp sỹ Guốc Vông 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 25/1-31/1 Hài, Hành động
Bẫy cá mập (3D) 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 25/1-31/1 Kinh dị
Hansel va Gretel: Thợ săn phù thủy 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h20 25/1-31/1 Hành động

Galaxy Nguyễn Du

Hansel va Gretel: Thợ săn phù thủy  (3D) 09h00, 09h55, 10h45, 11h35, 12h30, 13h20, 14h15, 15h00, 16h05, 17h55, 19h40, 20h40, 21h25 25/1-31/1 Hành động
Mẹ ma 09h00, 11h05, 13h10, 15h15, 16h40, 17h20, 18h40, 19h25, 21h30 25/1-31/1 Kinh dị

Galaxy Nguyễn Trăi

Hansel va Gretel: Thợ săn phù thủy 09h00, 10h40, 14h15, 16h00, 17h55, 21h35 25/1-31/1 Hành động
Mẹ ma 09h20, 11h25, 11h55, 13h30, 13h55, 15h35, 17h35, 18h50, 19h35, 21h40 25/1-31/1

Kinh dị

Những người khốn khổ 09h00, 15h55, 20h50 25/1-31/1 Tâm lý

Galaxy Tân Bình

 Hansel va Gretel: Thợ săn phù thủy  (3D) 10h00, 11h15, 12h15, 13h00, 14h00, 14h45, 15h45, 16h30, 17h30, 18h15, 19h15, 20h00, 21h05 25/1-31/1 Hành động
Hansel va Gretel: Thợ săn phù thủy 09h00, 18h40, 20h30, 21h45 25/1-31/1 Hành động
Bẫy cá mập 10h25, 12h30, 16h45, 21h15 25/1-31/1 Kinh dị
Mẹ ma 09h15, 10h45, 11h45, 12h50, 13h50, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 18h35, 20h00, 21h15, 22h00 25/1-31/1 Kinh dị
12 con giáp 10h15,12h45,14h25,19h00 25/1-31/1

Hành động

TP.HCM: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp

Chú ư: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

sự kiện Phim chiếu rạp