Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 21/9-27/9: Vùng đất dữ: Báo thù

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Những hoạt động bí mật của tổ chức Umbrella cùng với sự thật về quá khứ bí ẩn của Alice dần dần được hé mở.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Lấy chồng người ta 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 21/9-27/9

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù (3D) 10h00, 13h00, 16h00, 19h00, 21h30 21/9-27/9

Hành động

Những kẻ man rợ 10h10, 13h00, 15h50, 18h50, 21h20 21/9-27/9

Hành động

Nàng men chàng bóng 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 21/9-27/9

Hài

Galaxy Nguyễn Trãi

Lấy chồng người ta 09h20, 11h50, 16h40, 19h00 21/9-27/9

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù  09h00, 11h35, 13h30, 15h25, 16h20, 17h20, 18h10, 21h10 21/9-27/9

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù (3D) 10h50, 12h40, 14h30, 19h15, 20h00 21/9-27/9

Hành động

Những kẻ man rợ 09h20, 14h10 21/9-27/9

Hành động

Galaxy Nguyễn Du

Lấy chồng người ta 09h20, 11h55, 16h45, 19h05, 21h50 (T6, Y7, CN); 11h55, 16h45, 19h05, 21h50 (T2 đến T5) 21/9-27/9

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù (3D) 09h00, 10h50, 11h35, 12h40, 13h30, 14h30, 15h25, 16h20, 17h20, 18h10, 19h15, 20h00, 21h10 21/9-27/9

Hành động

Những kẻ man rợ 09h30, 14h15, 21h20 21/9-27/9

Hành động

Galaxy Tân Bình

Lấy chồng người ta 09h00, 10h00, 12h15, 14h30, 16h15, 17h20, 19h15, 21h30 21/9-27/9

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù  09h10, 11h30, 14h00, 16h00, 17h00, 19h30, 20h30, 22h00 21/9-27/9

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù  (3D) 10h10, 11h00, 12h00, 13h00, 15h00, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 21/9-27/9

Hành động

Những kẻ man rợ 11h15, 13h45, 16h45 21/9-27/9

Hành động

Đội dân phòng tinh nhuệ

09h30, 13h20, 15h20, 18h30, 21h20

21/9-27/9 Hành động

TP.HCM: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung