Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 21/9-27/9: Vùng đất dữ: Báo thù

Thứ Sáu, ngày 21/09/2012 07:59 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Những hoạt động bí mật của tổ chức Umbrella cùng với sự thật về quá khứ bí ẩn của Alice dần dần được hé mở.

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Lấy chồng người ta 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 21/9-27/9

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù (3D) 10h00, 13h00, 16h00, 19h00, 21h30 21/9-27/9

Hành động

Những kẻ man rợ 10h10, 13h00, 15h50, 18h50, 21h20 21/9-27/9

Hành động

Nàng men chàng bóng 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 21/9-27/9

Hài

Galaxy Nguyễn Trãi

Lấy chồng người ta 09h20, 11h50, 16h40, 19h00 21/9-27/9

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù  09h00, 11h35, 13h30, 15h25, 16h20, 17h20, 18h10, 21h10 21/9-27/9

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù (3D) 10h50, 12h40, 14h30, 19h15, 20h00 21/9-27/9

Hành động

Những kẻ man rợ 09h20, 14h10 21/9-27/9

Hành động

Galaxy Nguyễn Du

Lấy chồng người ta 09h20, 11h55, 16h45, 19h05, 21h50 (T6, Y7, CN); 11h55, 16h45, 19h05, 21h50 (T2 đến T5) 21/9-27/9

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù (3D) 09h00, 10h50, 11h35, 12h40, 13h30, 14h30, 15h25, 16h20, 17h20, 18h10, 19h15, 20h00, 21h10 21/9-27/9

Hành động

Những kẻ man rợ 09h30, 14h15, 21h20 21/9-27/9

Hành động

Galaxy Tân Bình

Lấy chồng người ta 09h00, 10h00, 12h15, 14h30, 16h15, 17h20, 19h15, 21h30 21/9-27/9

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù  09h10, 11h30, 14h00, 16h00, 17h00, 19h30, 20h30, 22h00 21/9-27/9

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù  (3D) 10h10, 11h00, 12h00, 13h00, 15h00, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 21/9-27/9

Hành động

Những kẻ man rợ 11h15, 13h45, 16h45 21/9-27/9

Hành động

Đội dân phòng tinh nhuệ

09h30, 13h20, 15h20, 18h30, 21h20

21/9-27/9 Hành động

TP.HCM: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

 

Chia sẻ
sự kiện Phim chiếu rạp
Báo lỗi nội dung