Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 28/9-4/10: Thái cực quyền

Thứ Sáu, ngày 28/09/2012 07:47 AM (GMT+7)

Truyền thống lụi tàn, anh hùng hào kiệt vùng dậy, và cũng là lúc nhất đại tôn sư Thái Cực Quyền Dương Lộ Thiền xuất hiện.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Cướp siêu hạng

9h40, 13h05, 14h50, 16h35, 20h, 21h45 (T6, T7, CN); 9h35, 11h20, 13h05, 14h50, 16h35, 20h, 21h45 (T2 đến T5)

28/9-4/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 9h, 10h25, 12h10, 13h45, 17h05, 18h40, 22h (T6); 9h, 11h45, 17h05, 20h, 22h (T7); 11h45, 15h05, 18h25, 20h, 22h (CN); 9h05, 10h40, 12h15, 13h50, 15h25, 17h, 18h35, 21h55 (T2 đến T5) 28/9-4/10

Hành động

Thái cực quyền

11h25, 18h20 (T6); 11h25, 21h45 (T7, CN); 9h45, 16h30, 18h20, 21h45 (T2 đến T5)

28/9-4/10

Hành động

Đội dân phòng tinh nhuệ

12h15, 16h10, 18h (T6, T7, CN); 12h05, 16h05, 18h (T2 đến T5)

28/9-4/10 Hành động
Lấy chồng người ta 10h10, 14h05, 19h45 (T6, T7); 10h, 14h, 19h45 (T2 đến T3) 28/9-4/10

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù 12h20, 15h45 (T6); 15h05, 18h25 (T7); 11h25, 18h10 (T2 đến T5) 28/9-4/10

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù(3D) 9h40, 11h20, 13h, 14h40, 16h20, 18h, 19h40, 21h15 (T6); 9h40, 11h20, 13h, 14h40, 18h, 21h15 (T7); 10h20, 12h, 13h35, 16h45, 18h20, 21h30 (CN); 10h30, 12h25, 14h, 15h40, 17h20, 19h, 20h40 (T2, T4, T5); 10h30, 12h25, 14h, 15h35, 17h10, 21h15 (T3) 28/9-4/10

Hành động

Kỷ băng hà 4 (Lồng tiếng Việt) 10h35, 12h10, 13h45, 16h20, 18h40, 19h40 (T7); 9h, 10h35, 12h10, 13h45, 15h10, 17h05, 18h40, 19h55 (CN) 29/9-4/10

Hoạt hình

Đi tìm Nemo 2 (3D) 15h20, 20h15 (T6); 15h20, 20h15 (T7, CN); 20h10 (T2 đến T5) 28/9-4/10

Hoạt hình

Biệt đội đánh thuê 2

14h, 17h25, 19h10 (T6); 10h, 13h20, 16h40 (T7); 13h, 14h45, 19h45 (T2 đến T5)

28/9-4/10

Hành động

Điệp viên Tiger 10h, 20h55 (T6); 9h25, 21h35 (CN) 28/9-29/9

Hành động

TP.HN: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các rạp phim

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

sự kiện Phim chiếu rạp quốc gia