Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 23/4-29/4: Thuyền trưởng Harlock

Thứ Sáu, ngày 24/04/2015 00:01 AM (GMT+7)

Thuyền trưởng Harlock cùng phi hành đoàn trên chiếc phi thuyền Arcadia lên đương thực hiện nhiệm vụ cao cả để khám phá những bí mật và đánh bại Liên minh Gaia…

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Quá nhanh quá nguy hiểm 7 (3D)

09h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 23/4-29/4 Hành động

Quá nhanh quá nguy hiểm 7

09h00, 11h20, 13h40, 16h00, 18h20, 20h40, 22h10 23/4-29/4 Hành động

Avengers: Đế chế Ultron

09h00, 09h20, 11h25, 11h45, 13h50, 15h45, 16h15, 18h10, 22h10, 22h50, 23h00 23/4-29/4 Hành động

Avengers: Đế chế Ultron (3D)

09h40, 10h20, 10h45, 12h05, 12h45, 13h10, 14h30 15h10, 15h35, 16h55, 17h35, 18h00, 19h20, 20h00, 20h25, 21h50, 22h25 23/4-29/4 Hành động
Con đường bất tận 10h05, 17h25, 23h05 23/4-29/4 Hành động

Hành trình trở về

13h50, 19h05 23/4-29/4 Hoạt hình
Ba lần chết hụt 14h10, 18h40, 20h35 23/4-29/4 Hành động
Đại chiến sau tận thế  12h00, 14h00, 19h40 23/4-29/4 Hành động
Lần đầu tiên 17h30, 22h40 23/4-29/4 Hài
Thuyền trưởng Harlock 10h00, 15h30, 20h40 23/4-29/4 Hành động
Vụ bắt cóc thế kỷ  12h20, 15h45, 21h25 23/4-29/4 Hành động

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các rạp phim Hà Nội

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Theo Chieuphimquocgia
sự kiện Phim chiếu rạp quốc gia