Tin liên quan

Béo, phiếm

Béo, phiếm Phàm là con người thì thiên hạ thường nói “béo tốt”, chẳng ai nói “gầy tốt” cả.

Mùa thu, phiếm

Mùa thu, phiếm Một nhà thơ gói xôi bỗng nhiên tức cảnh tuôn ra những dòng làm xấu cả mùa thu!

Vòng một, phiếm!

Vòng một, phiếm! Nói đến vòng một, hay gọi nôm na là “ngực” thì ai cũng nghĩ ngay đến... phụ nữ!

Thoát y, phiếm

Thoát y, phiếm Thoát y, được hiểu nôm na là cởi bỏ một phần hoặc hoàn toàn y phục trên người.