Khám phá những bản đồ cổ thú vị trên thế giới

Đây là một tấm bản đồ thể hiện việc xuất bản sách. Các quốc gia được thể hiện bằng kích cỡ của thị trường xuất bản trong nước. Theo đó, châu Âu, châu Á và Mỹ là những quốc gia và khu vực có thị trường xuất bản sách rất lớn chứng tỏ sức mạnh của các ngành công nghiệp này. Ngược lại, châu Phi và Trung Đông hầu như không xuất hiện trong bản đồ này. Điều đó cho thấy, số lượng sách được xuất bản trong các khu vực nàyrất thấp so với các khu vực khác trên thế giới.

Theo Nhật Anh (Kiến Thức)

sự kiện Chuyện lạ Thế giới