Mùa thu hoạch cà phê Sơn La, được bao nhiêu thương lái "khuân" hết

Thứ Hai, ngày 12/11/2018 17:18 PM (GMT+7)

Mùa thu hoạch cà phê Sơn La, được bao nhiêu thương lái "khuân" hết

Test (TTCN Test)

sự kiện anhnk_test