Chi Pu đang muốn soán ngôi nữ hoàng nội y.

Tháng 5 năm ngoái, Chi Pu đăng ảnh bán nude và viết: "I’m not a cigarette that you will smoke and throw. I’m a drug baby. You will beg for me".( Tạm dịch: Tôi không phải là thuốc lá mà bạn sẽ hút rồi ném bỏ. Tôi là một chất gây nghiện. Bạn sẽ cầu xin cho mình).

Nguồn: http://danviet.vn/chi-pu-dang-muon-soan-ngoi-nu-hoang-noi-y-5020212619223193.htm

Theo TTCN (Dân Việt)

sự kiện SEO TEST SỰ KIỆN THÔNG MINH