Ảnh chi tiết SUV mới 2022 Toyota Highlander Bronze Edition vành vàng đồng

Sự kiện: Xe Toyota

Theo một số nguồn tin thì Highlander Bronze Edition giới vào trong khoảng giá giữa của Highlander Hybrid XLE và Highlander Hybrid Limited, tức là tầm từ 42.710 USD – 46.665 USD (khoảng 993,25 triệu đồng – 1,08 tỷ đồng).

Nguồn: http://danviet.vn/anh-chi-tiet-suv-moi-2022-toyota-highlander-bronze-edition-vanh-vang-dong-5020...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Xe Toyota