1

Loại trà đắt nhất thế giới, lên tới hơn 37 tỷ đồng/kg có tên gọi là gì?