1

Đồi Chocolate có hình tháp, vào mùa xuân nó được phủ xanh bởi cỏ nhưng khi bước vào mùa khô, cỏ sẽ khô héo và chuyển sang màu nâu. Ngọn đồi này nằm ở đâu?