Chùm ảnh Văn Đức ăn mừng siêu phẩm vào lưới Hải Phòng: