Hãy điền số còn thiếu vào dấu ?

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Đáp án đúng là 96

Nhìn vào 3 công thức đầu, ta tìm được quy luật đáp án bằng tổng của số thứ nhất với tích của số thứ nhất và số thứ 2

1 + 1 x 4 = 5

2 + 2 x 5 = 12

3 + 3 x 6 = 21

8 + 8 x 11 = 96

Vậy đáp án đúng là 96

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 426
Trần Sỹ Nam

96

Nguyễn cảnh

40

Nguyễn cảnh

50

pham van son

40